نگاهی به مبانی فرهنگی فرش دستباف ایران

نگاهی به مبانی فرهنگی فرش دستباف ایران   فرش دستباف با وجود سابقه تاریخی و قدمت کهنی که در سرزمین ما دارد به لحاظ شناخت موضوعی و محتوایی به ویژه با نگاهی علمی، موضوع جدیدی است و اگر توجه کنیم که دانش و اطلاعات ما حتی در مورد جنبه‌های عملی وتجربی تولید فرش، با وجود مهارتی که در آن داریم تا چه حد غیر مدون و غیر قابل استفاده است ( به بی‌توجهی و ناآگاهی از ارزشهای کیفی و هویتی فرش ایران در میان نسل اخیر تولید‌کنندگان نگریسته شود )،آنگاه می‌توان عدم توجه معقول و تبیین شده علمی در مورد ارزشهای اجتماعی و فرهنگی فرش دستباف را امری قطعی و قابل تأسف دانست .     باید اشاره کنم صرف‌نظر از ارزشهای مختلف ...
نگاهی به مبانی فرهنگی فرش دستباف ایران
  فرش دستباف با وجود سابقه تاریخی و قدمت کهنی که در سرزمین ما دارد به لحاظ شناخت موضوعی و محتوایی به ویژه با نگاهی علمی، موضوع جدیدی است و اگر توجه کنیم که دانش و اطلاعات ما حتی در مورد جنبه‌های عملی وتجربی تولید فرش، با وجود مهارتی که در آن داریم تا چه حد غیر مدون و غیر قابل استفاده است ( به بی‌توجهی و ناآگاهی از ارزشهای کیفی و هویتی فرش ایران در میان نسل اخیر تولید‌کنندگان نگریسته شود )،آنگاه می‌توان عدم توجه معقول و تبیین شده علمی در مورد ارزشهای اجتماعی و فرهنگی فرش دستباف را امری قطعی و قابل تأسف دانست .     باید اشاره کنم صرف‌نظر از ارزشهای مختلف ...

مـــــــرمت قـــــــــالی

مـــــــرمت قـــــــــالی   مرمت قالی   پیشینه و مرمت قالی از بدو تولد آن وجود داشته است. اگر چه به آن به عنوان یک هنر ارج داده نمی‌شده است. مرمت کار تنها با فرش کهنه سر و کار نداشته و ندارد. به عبارتی مرمت کار پوشاننده عیب بوده. مرمت یک مرحله قبل از فروش فرش است به همین دلیل نامی از مرمت کار نبوده چرا که اگر نامی از او می‌بود عیوب نیز مشخص می شده است.    روش های مرمت دو نوع است:مرمت ایتالیایی – مرمت آمریکایی   در مرمت ایتالیایی احترام به اثر هنری و احترام به مرمت کار یک اصل است. مثلا یک فرش که با زمینه کرم آسیب دیده باشد سعی می شود رنگ قسمت آسیب دیده روشن تر یا تیره تر انتخاب شود ...
مـــــــرمت قـــــــــالی
  مرمت قالی   پیشینه و مرمت قالی از بدو تولد آن وجود داشته است. اگر چه به آن به عنوان یک هنر ارج داده نمی‌شده است. مرمت کار تنها با فرش کهنه سر و کار نداشته و ندارد. به عبارتی مرمت کار پوشاننده عیب بوده. مرمت یک مرحله قبل از فروش فرش است به همین دلیل نامی از مرمت کار نبوده چرا که اگر نامی از او می‌بود عیوب نیز مشخص می شده است.    روش های مرمت دو نوع است:مرمت ایتالیایی – مرمت آمریکایی   در مرمت ایتالیایی احترام به اثر هنری و احترام به مرمت کار یک اصل است. مثلا یک فرش که با زمینه کرم آسیب دیده باشد سعی می شود رنگ قسمت آسیب دیده روشن تر یا تیره تر انتخاب شود ...

لکه بری در فرش

لکه بری در فرش  روش از بین بردن لکه ها از روی فرش   شهدخت رحیم پور/ کارشناس فرش- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش   در صورتی که لکه ای در روی فرش ایجاد شود علاوه بر پاک کردن لکه از روی فرش، مایعاتی که به پشت فرش رسوخ کرده را باید تمیز نموده و در معرض هوا پشت فرش را قرار داده تا مانع از ایجاد کپک شود و از پوسیدگی فرش جلوگیری شود. مایعاتی مانند چای، شربت و نوشابه در صورتی که بر روی فرش ریخته شود اگر قابل برداشتن با قاشق باشد و کاملا در بافت فرش نفوذ نکرده آنرا برمی داریم و سریعا این کار باید انجام شود که مایعات درون فرش رسوخ نکند و سپس با دقت در پاک شدگی کامل لکه ها باید ...
لکه بری در فرش
  روش از بین بردن لکه ها از روی فرش   شهدخت رحیم پور/ کارشناس فرش- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش   در صورتی که لکه ای در روی فرش ایجاد شود علاوه بر پاک کردن لکه از روی فرش، مایعاتی که به پشت فرش رسوخ کرده را باید تمیز نموده و در معرض هوا پشت فرش را قرار داده تا مانع از ایجاد کپک شود و از پوسیدگی فرش جلوگیری شود. مایعاتی مانند چای، شربت و نوشابه در صورتی که بر روی فرش ریخته شود اگر قابل برداشتن با قاشق باشد و کاملا در بافت فرش نفوذ نکرده آنرا برمی داریم و سریعا این کار باید انجام شود که مایعات درون فرش رسوخ نکند و سپس با دقت در پاک شدگی کامل لکه ها باید ...

سه رکن طراحی قالی طراحی ، طراح ، طرح

سه رکن طراحی قالی طراحی ، طراح ، طرح   سه رکن طراحی قالی  طــــــــــــراحی ، طـــــــــــــــراح ، طــــــــــــــــرح   تحقیق و نگارش: سعید رونقیان تبریزی   به جهت ا رتباط مستقیم فرش با موضوع طراحی آن ، همواره مبحث طراحی فرش از موضوعاتی بوده است که در ارتباط با آن قیل و قال فراوانی بوده و گفته ها و نوشته های زیادی را بخود اختصاص داده است و کمتر مطلبی در ارتباط با فرش می توان یافت که به این موضوع اشاره ای ولو گذارا و کوتاه نداشته باشد . اما در میان اینهمه مطا لب روا و ناروا ، مع الاسف آنچه کمتر به چشم میخورد ، تحقیقات کارشناسا نه وعلمی ، بدورازا فراط وتفریط هاست ، که تعریفی جامع الاطراف ...
سه رکن طراحی قالی طراحی ، طراح ، طرح
  سه رکن طراحی قالی  طــــــــــــراحی ، طـــــــــــــــراح ، طــــــــــــــــرح   تحقیق و نگارش: سعید رونقیان تبریزی   به جهت ا رتباط مستقیم فرش با موضوع طراحی آن ، همواره مبحث طراحی فرش از موضوعاتی بوده است که در ارتباط با آن قیل و قال فراوانی بوده و گفته ها و نوشته های زیادی را بخود اختصاص داده است و کمتر مطلبی در ارتباط با فرش می توان یافت که به این موضوع اشاره ای ولو گذارا و کوتاه نداشته باشد . اما در میان اینهمه مطا لب روا و ناروا ، مع الاسف آنچه کمتر به چشم میخورد ، تحقیقات کارشناسا نه وعلمی ، بدورازا فراط وتفریط هاست ، که تعریفی جامع الاطراف ...

ارزشیابی هنری فرش دستباف ایران ضرورتی رو به فراموشی

ارزشیابی هنری فرش دستباف ایران ضرورتی رو به فراموشی سید محمد مهدی میرزاامینی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش  امروزه فرش دستباف در ایران و ادبیات ما با عنوان دوسویه هنر- صنعت شناخته می‌شود. عنوانی که با توجه به گسترش بازارهای فرش دستباف از دوره‌های گذشته تا کنون، سمت و سوی صنعتی و تجاری آن پررنگ تر شده و کم کم فرش دستباف را به کالایی با جنبه‌های خاص سود آوری تبدیل کرده است. با این حال اگرچه ارزش‌های هنری فرش دستباف در دوره‌های مختلف نوسان داشته اما همواره حضور همین ارزش‌ها بوده و هست که فرش دستباف ایران را در برابر رقبا و مخاطبان آن در سراسر دنیا یکه تاز کرده و در صورت غلبه نگاه مکانیکی و صنعتی، ...
ارزشیابی هنری فرش دستباف ایران ضرورتی رو به فراموشی
سید محمد مهدی میرزاامینی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش  امروزه فرش دستباف در ایران و ادبیات ما با عنوان دوسویه هنر- صنعت شناخته می‌شود. عنوانی که با توجه به گسترش بازارهای فرش دستباف از دوره‌های گذشته تا کنون، سمت و سوی صنعتی و تجاری آن پررنگ تر شده و کم کم فرش دستباف را به کالایی با جنبه‌های خاص سود آوری تبدیل کرده است. با این حال اگرچه ارزش‌های هنری فرش دستباف در دوره‌های مختلف نوسان داشته اما همواره حضور همین ارزش‌ها بوده و هست که فرش دستباف ایران را در برابر رقبا و مخاطبان آن در سراسر دنیا یکه تاز کرده و در صورت غلبه نگاه مکانیکی و صنعتی، ...

مطابقت رنگ فرش با دکوراسیون

مطابقت رنگ فرش با دکوراسیونرنگ در دکوراسیون                                                  رنگ یک زبان جهانی است که احساسات را تحریک می کند و فرهنگ‌ها را شکل می‌دهد. رنگ یکی از ملزومات با شکوه زندگی است، خانه ای که غرق رنگ‌های مناسب باشد همیشه آرامش بخش است و بر خلاف سایر ملزومات دکوراسیون، یک بعد انسانی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در واقع رنگ، می‌تواند حالت‌ها را تغییر دهد، فضای خاصی را بوجود آورد و روحیه انسان را بهتر کند و جولانگاه خوبی برای خلاقیت انسان است(کابستیک و لوید، 1385، 3). هر کدام از رنگ ها دارای انرژی و قدرتی هستند که رازی را در خود جای داده‌اند. رنگ‌هایی ...
مطابقت رنگ فرش با دکوراسیون
رنگ در دکوراسیون                                                  رنگ یک زبان جهانی است که احساسات را تحریک می کند و فرهنگ‌ها را شکل می‌دهد. رنگ یکی از ملزومات با شکوه زندگی است، خانه ای که غرق رنگ‌های مناسب باشد همیشه آرامش بخش است و بر خلاف سایر ملزومات دکوراسیون، یک بعد انسانی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در واقع رنگ، می‌تواند حالت‌ها را تغییر دهد، فضای خاصی را بوجود آورد و روحیه انسان را بهتر کند و جولانگاه خوبی برای خلاقیت انسان است(کابستیک و لوید، 1385، 3). هر کدام از رنگ ها دارای انرژی و قدرتی هستند که رازی را در خود جای داده‌اند. رنگ‌هایی ...

تحولات تجارت فرش دستباف ایران در دوره قاجاریه

تحولات تجارت فرش دستباف ایران در دوره قاجاریه   در دوران قاجاریه پس از اینکه آرامش نسبی در زمان پادشاهی فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه قاجار برقرار شد، بستری برای تولید فرش های نفیس ایرانی مهیا گردید. در این عصر سیاحان اروپایی توجه تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به فرش دستباف ایران جلب نمودند. در اواسط قرن 19 م/ 13 ق تحولی در تولید فرش دستباف در جهت تامین نیاز بازار جهانی رخ داد و شرکت های خارجی به سرمایه گذاری به تولید و تجارت فرش دستباف ایران علاقه مند شدند. در پی این تحولات بود که برخی از کشورهایی که در صنعت فرش دستباف دارای مزیت بودند به فکر توسعه این صنعت افتاده و به عرصه رقابت در تجارت بین المللی آن ...
تحولات تجارت فرش دستباف ایران در دوره قاجاریه
  در دوران قاجاریه پس از اینکه آرامش نسبی در زمان پادشاهی فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه قاجار برقرار شد، بستری برای تولید فرش های نفیس ایرانی مهیا گردید. در این عصر سیاحان اروپایی توجه تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به فرش دستباف ایران جلب نمودند. در اواسط قرن 19 م/ 13 ق تحولی در تولید فرش دستباف در جهت تامین نیاز بازار جهانی رخ داد و شرکت های خارجی به سرمایه گذاری به تولید و تجارت فرش دستباف ایران علاقه مند شدند. در پی این تحولات بود که برخی از کشورهایی که در صنعت فرش دستباف دارای مزیت بودند به فکر توسعه این صنعت افتاده و به عرصه رقابت در تجارت بین المللی آن ...

تاریخچه‌ رنگارنگ واژه «مینیاتور»

تاریخچه‌ رنگارنگ واژه «مینیاتور»  🔻برخی از واژه‌ها برای رسیدن به معنی نوین خود در زبان انگلیسی راهی پرپیچ‌وخم پیموده‌اند. این واژها راه‌شان را از زبانی دیگر با معنایی متفاوت در پیش گرفتند و سرانجام در مقصدی دیگر ماندگار شدند. برای نمونه «مینیاتور» را در نظر بگیرید. «نیا»ی لاتینی آن نه به اندازه که به رنگ مربوط است.🔻در دوران پیش از اختراع دستگاه چاپ، همه‌چیز دستی چاپ می‌شد. فرد ماده‌ای را که به رنگ آغشته شده بود بر سطح می‌فشرد و نشانی بر آن ایجاد می‌کرد. بیشتر مردم از رنگ‌دانه‌ سیاه استفاده می‌کردند؛ اما گاهی نیز سرخ به کار می‌رفت به‌ویژه برای عنوان‌ها، واک‌های درشت سرآغاز ...
تاریخچه‌ رنگارنگ واژه «مینیاتور»
  🔻برخی از واژه‌ها برای رسیدن به معنی نوین خود در زبان انگلیسی راهی پرپیچ‌وخم پیموده‌اند. این واژها راه‌شان را از زبانی دیگر با معنایی متفاوت در پیش گرفتند و سرانجام در مقصدی دیگر ماندگار شدند. برای نمونه «مینیاتور» را در نظر بگیرید. «نیا»ی لاتینی آن نه به اندازه که به رنگ مربوط است.🔻در دوران پیش از اختراع دستگاه چاپ، همه‌چیز دستی چاپ می‌شد. فرد ماده‌ای را که به رنگ آغشته شده بود بر سطح می‌فشرد و نشانی بر آن ایجاد می‌کرد. بیشتر مردم از رنگ‌دانه‌ سیاه استفاده می‌کردند؛ اما گاهی نیز سرخ به کار می‌رفت به‌ویژه برای عنوان‌ها، واک‌های درشت سرآغاز ...

اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک

اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک🔹اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک🔸قالی یتیمان ارمنی چگونه بافته شد؟   🔻کشتار ارامنه از سال ۱۹۰۹ در آدانا به وسیله جنبش ترکان جوان آغاز شد و تا سال ۱۹۲۳ در نقاط مختلف ادامه یافت.  در این کشتار فقط حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر در سال ۱۹۱۵ کشته شدند. 🔻به گزارش طره دکتر یاکوپ کونتسلر و همسرش، الیزابت که در بیمارستان خود درشهر اورفا به مداوای بیماران مشغول بودند، موفق شدند هشت هزار نفر را از میان هزاران کودک و نوجوان یتیم ارمنی جمع‌آوری و در مجتمع درمانی خود نگهداری کنند. آنان پس از تعطیل کردن بیمارستان خود در سال ۱۹۲۲، انبوه یتیمان را به سوریه ...
اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک
🔹اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک🔸قالی یتیمان ارمنی چگونه بافته شد؟   🔻کشتار ارامنه از سال ۱۹۰۹ در آدانا به وسیله جنبش ترکان جوان آغاز شد و تا سال ۱۹۲۳ در نقاط مختلف ادامه یافت.  در این کشتار فقط حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر در سال ۱۹۱۵ کشته شدند. 🔻به گزارش طره دکتر یاکوپ کونتسلر و همسرش، الیزابت که در بیمارستان خود درشهر اورفا به مداوای بیماران مشغول بودند، موفق شدند هشت هزار نفر را از میان هزاران کودک و نوجوان یتیم ارمنی جمع‌آوری و در مجتمع درمانی خود نگهداری کنند. آنان پس از تعطیل کردن بیمارستان خود در سال ۱۹۲۲، انبوه یتیمان را به سوریه ...

فرش‌های شرقی در فیلم‌های غربی

فرش‌های شرقی در فیلم‌های غربیفرش‌های شرقی در فیلم‌های غربی   نشسته‌ای و کاملاً در جهان فیلم فرورفته‌ای؛ اما ناگهان در صحنه‌ای از فیلم فرشی قدیمی با نقشه‌ای کمیاب توجه‌ات را جلب می‌کند و ذهنت از داستان فیلم پر می‌کشد روی فرشِ فیلم و در خیالت داستان فرشی را می‌پروری که از روستایی دورافتاده سر از هالیوود در آورده است. بله؛ همه دوستداران فرش دست‌باف از دیدن فرش‌هایی که در فیلم‌های سینمایی به‌عنوان دکور و وسایل صحنه استفاده شده است، هیجان زده می‌شوند. در این یادداشت برخی از فیلم‌هایی را گزینش کرده‌ایم که خودمان بیشتر دوست داشته‌ایم: هری پاترصحنه‌به‌صحنه فیلم جلو می‌رود ...
فرش‌های شرقی در فیلم‌های غربی
فرش‌های شرقی در فیلم‌های غربی   نشسته‌ای و کاملاً در جهان فیلم فرورفته‌ای؛ اما ناگهان در صحنه‌ای از فیلم فرشی قدیمی با نقشه‌ای کمیاب توجه‌ات را جلب می‌کند و ذهنت از داستان فیلم پر می‌کشد روی فرشِ فیلم و در خیالت داستان فرشی را می‌پروری که از روستایی دورافتاده سر از هالیوود در آورده است. بله؛ همه دوستداران فرش دست‌باف از دیدن فرش‌هایی که در فیلم‌های سینمایی به‌عنوان دکور و وسایل صحنه استفاده شده است، هیجان زده می‌شوند. در این یادداشت برخی از فیلم‌هایی را گزینش کرده‌ایم که خودمان بیشتر دوست داشته‌ایم: هری پاترصحنه‌به‌صحنه فیلم جلو می‌رود ...

رفوگری فرش های شما با پایین ترین هزینه

رفوگری فرش های شما با پایین ترین هزینهبا توجه به افزایش روز افزون قیمت فرش های گوناگون اکثرا افراد تمایل دارند فرش های کهنه خود را ترمیم کنند این کار را ما برای شما به نحوی انجام می دهیم که فرش شما با روز اول فرقی نداشته باشد آنهم با قیمت های پایین و شگفت انگیز تعریف کیفیت رفوع کاری ما را می توانید از مشتریان قبلی ما بپرسید  
رفوگری فرش های شما با پایین ترین هزینه
با توجه به افزایش روز افزون قیمت فرش های گوناگون اکثرا افراد تمایل دارند فرش های کهنه خود را ترمیم کنند این کار را ما برای شما به نحوی انجام می دهیم که فرش شما با روز اول فرقی نداشته باشد آنهم با قیمت های پایین و شگفت انگیز تعریف کیفیت رفوع کاری ما را می توانید از مشتریان قبلی ما بپرسید  

خدمات قالیشویی در سراسر تهران

خدمات قالیشویی در سراسر تهرانقالیشویی اصل تهران با امکان ارائه خدمات قالیشویی در سراسر شهر بزرگ تهران به صورت شبانه روزی و 24 ساعته در خدمت شما عزیزان می باشد . ما در روزهای تعطیل سال هم حتی به شما سرویس می دهیم آنهم با قیمت های استثنایی در کنار کیفیت شستشوی مطلوب .     تلفن نمایندگی های قالیشویی اصل تهران در مناطق پنجگانه شهر : شمال تهران : 22475637 غرب تهران : 44273827 مرکز تهران : 88216075 شرق تهران : 77900891 جنوب تهران : 66530881 تنها یک تماس برای بهره مندی از سرویس های ما کافیست .   تخفیف ویژه : مجموعه ما برای عزیزانی که از طریق سایت با ما آشنا می شوند تخفیف ویژه ای در نظر دارد ؛ بدین منظور تنها کافی ...
خدمات قالیشویی در سراسر تهران
قالیشویی اصل تهران با امکان ارائه خدمات قالیشویی در سراسر شهر بزرگ تهران به صورت شبانه روزی و 24 ساعته در خدمت شما عزیزان می باشد . ما در روزهای تعطیل سال هم حتی به شما سرویس می دهیم آنهم با قیمت های استثنایی در کنار کیفیت شستشوی مطلوب .     تلفن نمایندگی های قالیشویی اصل تهران در مناطق پنجگانه شهر : شمال تهران : 22475637 غرب تهران : 44273827 مرکز تهران : 88216075 شرق تهران : 77900891 جنوب تهران : 66530881 تنها یک تماس برای بهره مندی از سرویس های ما کافیست .   تخفیف ویژه : مجموعه ما برای عزیزانی که از طریق سایت با ما آشنا می شوند تخفیف ویژه ای در نظر دارد ؛ بدین منظور تنها کافی ...

وبلاگ

وبلاگپیش می آید که افراد به منظور صرفه جویی در هزینه های خود و خانواده اقدام به شستن فرش های خود به روش سنتی می نمایند اما آیا این کار درست است ؟ پاسخ کاملا واضح است ، خیر ! هنگامی که شما فرش را توسط شوینده ای مثل پودرهای مختلف می شویید همیشه مقداری از آن داخل فرش باقی می ماند حتی با شستشوهای متعدد و این به مرور زمان باعث پوسیدگی در ساختار فرش شما می گردد . ولی همین جا تمام نمی شود شما برای خشک کردن فرش را لوله می کنید و یا از یک سطح بلند آویزان می نمایید و این تابش مستقیم باعث سوختن ریشه های با ارزش فرش می شود . هزینه یک بار قالیشویی اصلا به اندازه این خسارتی که ...
وبلاگ
پیش می آید که افراد به منظور صرفه جویی در هزینه های خود و خانواده اقدام به شستن فرش های خود به روش سنتی می نمایند اما آیا این کار درست است ؟ پاسخ کاملا واضح است ، خیر ! هنگامی که شما فرش را توسط شوینده ای مثل پودرهای مختلف می شویید همیشه مقداری از آن داخل فرش باقی می ماند حتی با شستشوهای متعدد و این به مرور زمان باعث پوسیدگی در ساختار فرش شما می گردد . ولی همین جا تمام نمی شود شما برای خشک کردن فرش را لوله می کنید و یا از یک سطح بلند آویزان می نمایید و این تابش مستقیم باعث سوختن ریشه های با ارزش فرش می شود . هزینه یک بار قالیشویی اصلا به اندازه این خسارتی که ...

شماره تلفنهای قالیشویی اصل تهران

شمال تهران : 22475637 شرق تهران : 77900891 مرکز تهران : 88216075 غرب تهران : 44273827 جنوب تهران : 66530881

آمار بازدیدکنندگان

837842
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه گذشته
همه روزها
2765
5415
31362
767605
164395
152950
837842

آی پی شما : 18.210.11.249
2020-10-29 10:56

درباره ما

مجموعه قالیشویی اصل تهران با داشتن سالها تجربه موفق و داشتن پشتوانه مردمی بواسطه کیفیت مطلوب کار ، توانسته است روز به روز به قله های موفقیت نزدیکتر شود . با گسترش فضای مجموعه در اختیار و افزودن به تعداد پرسنل مجرب خود امکان ارائه سرویس با کیفیت قالیشویی را در سراسر شهر بزرگ تهران محقق نموده ایم .
تلفن مرکزی : 02144273827


ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید :
@ghalishouietehran   @gizviiz