تلفن قالیشویی
قالیشویی محدوده چمران
آدرس و تلفن قالیشویی های تهران

قالیشویی محدوده چمران

اهالی چمران و خیابان اطراف آن از این پس می توانند از خدمات وسرویس های ما بهره ببرند آنهم در زمانی کوتاه و بالاترین کیفیت  تنها یک تماس برای این امر کافی است و بس . منطقه چمران و محدوده آن از جمله محل های تحت پوشش ماست .
بالا